Blog

Waarom werkelijk verandering uitblijft? Ik praat er omheen!

Ik praat er zo makkelijk over: ‘jezelf aankijken’ en je verbinden met de verandering. Dat durf ik alleen als ik ruimte voel om uiting te geven aan datgene wat de verandering met mijzelf doet. Maar precies dat vind ik verrekte lastig. Dat is waarom werkelijke verandering in zoveel bedrijven uitblijft. Naast dat ik, heel menselijk, de verandering buiten mezelf leg, vind ik het moeilijk (vanwege allerlei redenen) om te laten zien wat er in mijzelf speelt.

En misschien geldt wat voor mij geldt ook voor jou?!

Omgaan met alle veranderingen nu en in de toekomst vraagt zelfleiderschap. Elkaar aan te kijken, verbinding maken en een gesprek te voeren. Elkaar echt aankijken vraagt dat je naar binnen durft te kijken en gaat benoemen: wat gebeurt er echt met míj.

Iedereen stapt wel ergens in onbewuste patronen. En iedereen kan met enige zelfreflectie terug verbinden met zichzelf. Dat vraagt wel wat van je. Het vraagt om te investeren in je bewust worden van jouw gedrag en patronen (zelfdiagnose), het vergroten van je zelfinzicht en vanuit daar richting bepalen en vasthouden (zelfsturing). Wat is mijn echte verhaal? En dan ook nog daar het gesprek over durven voeren. Laten zien wat er in je binnenwereld is. Wat jou bezighoudt helpt je in het contact met anderen ten tijden van verandering. We zijn echter eerder geneigd om ons te richten op de “bovenstroom”, de concrete voorbeelden waar we tegenaan lopen: op alles wat zich boven de waterlijn bevindt. Terwijl de stagnatie in het veranderproces vaak “onder water” plaatsvindt, in de onderstroom. We worden overgenomen door gedachten, angsten en anderen gevoelens, raken als het ware in trance, waardoor we niet meer met elkaar vanuit verbinding praten.

Inzicht krijgen in jezelf en jouw mens-zijn ten dienste laten staan van de verandering en het doel wat je wilt bereiken bepaalt of we werkelijk veranderen. Zodat je die twee werelden (boven- en onderstroom) bij elkaar brengt. Vanuit de verandering naar binnen kijken. Elkaar in de ogen kijken. Gesprekken voeren. In verbinding zijn. Zo simpel is het niet, maar zorgt wel voor verandering in het hier en nu: Leading Change by Leading Yourself!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor ‘Food to Inspire’

#Foodforthought

Wil je meteen naar blogs die aanzetten tot nadenken over hoe jij leiderschap neemt in leven en werk.

Klik dan hier!

Wil je me persoonlijk spreken in een Skype?

Laat hier een berichtje achter.